ENGELSİZ WEB SİTESİ
Site Haritası
   
 
  YARARLI BİLGİLER   EŞİTLİK BİRİMİ

Eşitlik Birimi; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak, 22 Mayıs 2014 tarihinde kurulmuştur. Amacı; yerelde kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmeye, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak, kadınların, yerel karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı, kadınların yerel bütçeden erkeklerle eşit pay almalarını sağlayan yerel plan, program ve politika stratejilerini belirlemek,  bu stratejilerin uygulanmasını sağlayacak yerel hizmet önerileri geliştirmek,  bu konuda çalışan sivil oluşumlarla işbirliği gerçekleştirmektir.

TCDB (toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme) çalışmalarını koordine etmek, TCDB (toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme) uygulamalarının tasarım ve uygulama süreçlerine entegre edilmesi için yönerge hazırlamak, gerektiğinde bu yönergeyi revize etmek, TCDB (toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme) analiz çalışmalarını koordine etmek, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik eğitimler düzenlemek, bütçenin cinsiyetler arasında adil dağılımını öngören stratejik plan çalışmaları yapmak, birim ile ilgili yazışmaları yapmak, ilerlemeyi yıllık olarak raporlamak, ihtiyaç ve sorun alanlarının tespiti ve çözümü için STK’lar ile işbirliği yapmak, belediyenin verdiği hizmetlerin cinsiyet dağılımı verilerini görünür hale getirmek ve mevcut durum analizi yapmak, gerektiğinde ihtiyaç sahibi kadınları Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü’ne, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ne yönlendirmek hizmetlerimiz arasındadır.

Adres :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Birinci Kat Ek Bina
Tel :0.222.211.55.00 / 1399

 
LİNKLER
HIZLI MENÜ
BAŞKAN
İLETİŞİM
2015 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı