AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEKLERİMİZŞehrimizde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerimize her yıl ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Amatör Spor Kulüpleri aracılığıyla profesyonel sporcuların yetişerek ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi temsil etmelerine destek olunmaktadır.

Malzeme, ulaşım, nakdi vb. konularda yapılacak destekten yararlanmak isteyen Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna kayıtlı spor kulüplerimizin resmi talep yazılarını Büyükşehir Belediyemize elden teslim etmeleri durumunda talepleri değerlendirmeye alınmaktadır.