ENGELSİZ WEB SİTESİ
Site Haritası
   
 
  KURUMSAL   VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ
 Eskişehir, Eskişehirlilerin gurur duyduğu, Türkiye’nin şehirleşme açısından örnek şehridir. Bu durumu geliştirerek sürdürecek, Türkiye’nin şehirlerini yeniden kazanması sürecine öncülük edeceğiz.


MİSYONUMUZ
 Eskişehir’de yaşayan nesillerin daha iyi yetişmesini ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak.


TEMEL DEĞERLERİMİZ
•Tarafsızlık
• Şeffaflık ve hesap verebilirlik
• Dürüstlük
• Liyakat
• Kalite
• Güvenilirlik
• Erişilebilirlik
• Yeniliğe ve gelişime açıklık
• Etik değerlere bağlılık
• İnsana ve hukuka saygı
• Katılımcılık
• Saygınlık
•Sürdürülebilirlik
• Doğaya ve çevreye duyarlılık

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

I- Eskişehir Kültür, Sanat ve Eğitim Alanında Türkiye'de Önder Şehir Olmayı Sürdürecek
 I.1- Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri Sürdürülecek
 I.2- Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak
 I.3- Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak
 I.4- Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak
 I.5- Tarihî ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak
 I.6- Eğitim ve Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek

II - Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı Sürdürecek
 II-1. Hafif Raylı Sistem Geliştirilerek Sürdürülebilirliği Sağlanacak
 II-2. Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı Artırılacak
 II-3. Turistik Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Sürdürülecek
 II-4.Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar Geliştirilecek

III- Eskişehir Kentsel Estetiğin Kalitesini Arttıran Canlı Bir Çevre ile Planlı ve Sağlıklı Bir Şehre Sahip Olmayı Sürdürecek
 III-1. Eskişehir'in Yeşil Kalması Sürdürülecek ve Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak
 III-2. Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek.
 III-3. Kentsel Estetikle Bütünleşik ve Kentsel Dönüşümü Hayata Geçiren, Şehir Planlama İlkelerine Uygun Plan Faaliyetleri Sürdürülecek
 III-4. Çevre ve Sağlık Uygulamalarında Öncü Bir Belediye Olma Sürdürülecek

IV- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yönetsel Kaliteyi Arttırmayı Hedefleyen, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı, Çevik ve Öncü Bir Belediye Olmayı Sürdürecek
 IV-1. İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek
 IV-2.İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşleyişinde Süreklilik Sağlanacak
 IV-3. İnsana ve Çevreye Duyarlı Belediyecilik Çalışmaları Sürdürülecek
 IV-4.Kurumsal Kalitenin Mükemmelleştirilmesi ve Stratejik Yönetiminin Geliştirilmesi Çalışmaları Sürdürülecek
 IV-5. Belediye Bilgi Sistemlerinin Kullanımında Etkin Olmayı Sürdürecek
 IV-6. Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak
 IV-7.Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek
 IV-8.Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek
 IV-9.Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek

V-Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kırsal ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleyen Bir Belediye Olacak
 V-1.Kırsal Kalkınma İçin Araştırma, Etüt, Proje ve Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirilecek

 
LİNKLER
HIZLI MENÜ
BAŞKAN
İLETİŞİM
2015 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı