ENGELSİZ WEB SİTESİ
Site Haritası
   
 
  HIZLI MENÜ   SIKÇA SORULAN SORULAR

10 Mart 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararıyla, Belediyelerin doğrudan üniversite / yüksekokul öğrencilerine burs ödemesine imkân sağlayan uygulama sona erdiğinden, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmemektedir.

Sokakların asfaltlanması Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında değildir. Ancak; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi (g) fıkrasına istinaden; meydan, bulvar, cadde ve ana yolların asfaltlanması Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olup diğer sokakların asfaltlanması ilgili ilçe belediyesi sorumluluğundadır.

Çöplerin toplanmasından İlçe Belediyeler sorumludur. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise çöplerin nihai bertarafından sorumludur.

Haller Gençlik Merkezi Sergi Salonu, İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (BSM) Sergi Salonu ve Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonu tahsisi için Başkanlığa ya da Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğümüze imzalı bir dilekçeyle başvurulması gerekmektedir.

Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı'na ulaşım 11,17 hat numaralı belediye otobüsleri ya da Eskişehir Atatürk stadyumun arkasından kalkan 16,38 hat numaralı minibüsler ile sazova bilim kültür ve sanat parkına ulaşılabilirsiniz.

Kent Park'a ulaşım otogara giden tramvaylar ile Odunpazarı'ndan 35 dakikada bir geçen 13 numaralı,15 dakikada bir geçen 18 numaralı, 20 dakikada bir geçen 29 numaralı otobüsler ve Yunus Emre Caddesi'nden 5 dakika ara ile geçen 25 -10-14-63 numaralı otobüslerimizle sağlanmaktadır

Öğrenci pasosu için; öğrenim belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi,1 adet vesikalık fotoğraf ve 10 TL ücretle birlikte Köprübaşı Caddesi eski belediye binası altı No:4/Ada bulunan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İletişim Merkezi BİLEM'e başvurulması gerekmektedir.

65 Yaş pasosu için; nüfus cüzdan fotokopisi, ikamet belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve 15 TL ücretle birlikte Köprübaşı Caddesi eski belediye binası altı No:4/A da bulunan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İletişim Merkezi BİLEM'e başvurulması gerekmektedir.

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunun 18.maddesi gereği, Meslek Lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu nedeniyle Valilik Makamı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, mesleki eğitim yapacak olan öğrencilere ait kontenjan bildirilir. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden gönderilen öğrenciler ilgili birimlerimize gönderilerek staja başlatılır.

Yükseköğrenim öğrencileri ise ücretsiz staj için dilekçe ile kurumumuz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesine başvuruda bulunabilirler.

Şehrin cadde ve sokaklarını gösteren Kent Rehberi; Büyükşehir Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğümüzden 27,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız ...

Detaylı bilgi almak için tıklayınız ....

Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz ana caddelerdeki tretuar ağaçlarından sorumlu olup, budama mevsimi Kasım ve Mart aylarıdır.

Alt yapı ve kanalizasyonla ilgili sorunların doğrudan bildirim mercii, ilgili alt yapı kuruluşudur.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesine istinaden, alt yapı ile ilgili sorunların direk çözüm mercii alt yapı tesis türüne göre:

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu - ESKİ Genel Müdürlüğü
Elektrik - OEDAŞ
Doğalgaz - ESGAZ A.Ş
Telefon İnternet vb. - TELEKOM

olup, alt yapı ile ilgili yatırım koordinasyonu ve ruhsatlandırma işleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürlüğü yetkisindedir.

Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları Ramazan ayından iki hafta önce dağıtılan formlar doldurularak alınmaktadır. Bu formlar doğrultusunda başvuruda bulunan vatandaşların evlerine ziyarette bulunarak tahkikat yapılmaktadır. Yapılan bu tahkikatlar komisyonca değerlendirilerek vatandaşların ihtiyaç durumlarına göre imkânlar ölçüsünde yardımlarda bulunulmaktadır. Başvurular Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğümüze yapılmaktadır

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza başvuran gönüllü eğitmenler ilgili dallarına göre kurs merkezlerimize yönlendirilmektedir. Bu merkezlerimizde açılan kurs dallarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda gönüllü eğitmenler değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, açılan kurslarda eğitmen açığı olması halinde Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yapılarak bu kurumdan eğitmen sağlanmaktadır.

Eski kitaplar, kullanılmayan ev eşyaları ve giysi yardımları için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Hayırsever vatandaşlarımız, kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan her türlü eşya bağışı Şube Müdürlüğümüz tarafından alınmakta ve ihtiyaç durumlarına göre başvuruda bulunan vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır.

Cadde ve sokaklarda kullanılan aydınlatma lambaları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında değildir.

Enerji piyasası Düzenleme Kurumundan 10.07.2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Aydınlatma Yönetmeliğinin 4.maddesinin (1) fıkrası gereği, elektrik dağıtım şirketi kamunun genel kullanımına yönelik meydan, bulvar, cadde ve sokak aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur.

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 24.12.2007 tarih ve 2007/115 sayılı genelgesinde belirtilmiş olan ?Şehir içi yollarda tahsis edilecek hız kesiciler? başlıklı TSE 6283 standardı kapsamındaki yerlere (Okul önü vb. yerler) hız kesici set yapılmaktadır.

Bu nedenle; talepte bulunduğunuz bölgenin okul önü olması şartı aranmakta olup, isteğinizi imzalı bir dilekçeyle Başkanlığımıza iletmeniz halinde hız kesici set talebiniz UKOME toplantısında görüşülecektir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyemize bağlı Şehir Tiyatroları oyun biletleri her ayın 20-25'i arası, senfoni konserlerinin biletleri ise her Cumartesi günü satışa sunulmaktadır. Her iki etkinliğin biletleri Haller Gençlik Merkezi tiyatro gişesi ile İki Eylül Caddesi BSM gişesinden satışa sunulmaktadır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU EVLENME BAŞVURUSU

EVLENME EHLİYETİ VE ŞARTLARI

On sekiz yaşını doldurmuş mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;

a) 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne- baba izni, anne- baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile,

b) 16 yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir.

 c) 15 yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez.

Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenle evlenmeleri anne- baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi anne ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Anne- babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.(Anne ve babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kayıt örneği ile belgelenecektir.) Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği taktirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

MÜRACAAT

Büyükşehir Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün 8.30 - 11.30 ile 13.00 ? 16.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Evlenecek çiftlerden birinin oturduğu yerin evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgilerinin bulunması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme yönetmeliği madde 17; Vekâlet ile evlenme yapılamaz.

Müracaat sırasında gerekli evraklar:

1- Çiftlerin son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanları istenmektedir. (T.C Kimlik numarası olmayan ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmemektedir)  NÜFUS CÜZDANLARI DIŞINDAKİ KİMLİKLER YASA GEREĞİNCE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.  Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez (Evlendirme Yönetmeliği Md.18).

2- Beş adet renkli vesikalık fotoğraf, Fotokopi fotoğraf kabul edilmemektedir. Verilecek fotoğrafların ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. (Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir.)

3- Aile Hekimliği veya Verem Savaş Dispanserinden kan tahlili ve akciğer filmi sonrası alınmış fotoğraflı evlenme sağlık raporları (Zübeyde Hanım Devlet Hastanesi)

Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini, doğum yerini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. Evlenme Ehliyet Belgesinde anne- baba adı, yok ise“ anne- baba adını gösterir geçerli bir belge  (Doğum Belgesi) almak zorundadır.

Bazı ülkeler Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Belgesi olarak iki ayrı belge şeklinde düzenlemektedir.  Doğum belgelerinin aynı zamanda kimlik belgesi olarak kullanılması ve bu belgenin ilgili makamlarca ikinci kez verilmemesi nedeniyle; doğum belgesinin aslına göre doğum bildirimi düzenlenerek tercüme edilmiş onaylı bir örneği ile birlikte teslim edilecektir.

Pasaport ve vize süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme gerçekleşmediği takdirde dosya iptal edilir

EVLENME İZİN BELGESİ

Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde evlenme izin belgesi verilir.

Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir belgeye gerek kalmaksızın evlenebilirler.

Çiftlerden birinin imzasının bulunduğu belge izin belgesi değildir. Bu belge evlenme beyanıdır. Böyle bir belgeyi getirenler istenilen diğer belgeleri de getirmek zorundadır.

Evlenme İzin Belgesi, ancak çiftlerin fotoğraflarının, kişisel bilgilerinin ve imzalarının aynı form üstünde olması ile tanzim edilebilir.

“Evlenme İzin Belgesi” verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ

İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra gün için müracaat edilecektir. Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir. Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. 
Nikah günü talep ederken evrakların (altı ay) geçerlilik süresinin dolmamış olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

ŞAHİTLİK ŞARTLARI

Nikah şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.(Çiftin; annesi, babası, çocuğu dışında 18 yaşını doldurmuş kardeşi dahil herkes nikah şahidi olabilir)

Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, şahitlik ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.
Şahit olacak kişiler nikah öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını ve adreslerini bildirmek zorundadır.


EVLENME ENGELLERİ

a) Hısımlık;
 
1- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında

2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında

3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz.

b) Evli olmak;

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;
 
Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez.

Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.

d) Gaiplik durumunda;

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez

e) Sağlık raporunun bulunmaması

KADININ SOYADI:  Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. (Soyadı kullanma isteğini nikah dairesine evrak teslimi sırasında belirtmesi gerekmekte ve soyadı dilekçesi sistemden çıktı olarak alınmakta evlendirme memuru önünde imzalanmaktadır.)


MALREJİMİ SÖZLEŞMESİ: Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortaktır. Eşler, isterlerse bir mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur. Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.

Yukarıdaki bilgiler “Türk Medeni Kanunu” ve “Evlendirme Yönetmeliği” dikkate alınarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanmıştır.
  AÇIKLAMA   hafta içi hafta sonu
  Büyükşehir Belediyesi
Davetli Nikah Salonu ücreti
  645.00TL   1195.00TL
 Büyükşehir Belediyesi
Oda Nikahı ücreti
155.00TL   --
Büyükşehir Belediyesi nikah salonları dışında düğün salonu, restaurant vb. gibi yerlerde kıyılacak nikah ücreti 720.00TL 720.00TL
  NOT: Yukarıda belirtilen ücretlere Uluslararası Aile Cüzdanı bedeli olan 160.00TL ilave edilecektir.


Başvuru Yeri:

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu : Eskibağlar Mah. Gençlik merkezi Sok. No:2 (Haller Gençlik Merkezi üst katı) ESKİŞEHİR
Tel:0222 230 71 75

Belediyemize istek öneri ve şikayetlerinizi, bilem@eskisehir.bel.tr, info@eskisehir.bel.tr adreslerine e-posta göderebilirsiniz...

0 222 211 55 00 nolu telefondan dahili 1202 ve 1221'i tuşlayarak ya da şahsen Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimimize (Kat:1 No:106) müracaat ederek iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız ...

LİNKLER
HIZLI MENÜ
BAŞKAN
İLETİŞİM
2015 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı